Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze miasta Ozorków, gminy Ozorków i gminy Parzęczew realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki

Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie

95- 035 Ozorków ul. Wigury 1,filia ul. Spokojna 10

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.Dz.U.z 2022 r. poz. 633,655,974,1079)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze miasta Ozorków, gminy Ozorków i gminy Parzęczew realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki w soboty , niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do 800 dnia następnego w warunkach ambulatoryjnych ( miejsce udzielania świadczeń: Ozorków ul. Spokojna 10 ), oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy .

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 15.06.2022r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1, pok 23, tel. ( 42 ) 7103123. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Przychodni: https://mpzozorkow.pl
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w dziale księgowości Przychodni pok. 23 do dnia 29.06.2022 r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej pomocy”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1 w dniu 06.2022 r. o godzinie 12:00.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie w dniu otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferenci mogą składać skargi                       i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 1285 z późn. zmianami ).

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [80.82 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [141.83 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [106.53 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [138.27 KB]

Leave a reply